Suomen Kiropraktikkoliitto ry:n eettiset säännöt

1. Yleistä

Kiropraktikon tulee aina tehdä työnsä parhaalla ammattitaidolla, niin että potilaan etu on tärkein.

2. Velvollisuus potilasta kohtaan

 1. Kiropraktikon päätavoitteena tulee olla terveyden edistäminen ja ylläpito.
 2. Kiropraktikon tulee hoitaa potilasta turvallisesti ja tehokkaasti, kanssaihmistä kunnioittaen.
 3. Kiropraktikon tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta.
 4. Hyväksyessään potilaan hoitoon kiropraktikon tulee ottaa täysi vastuu antamastaan hoidosta. Hoidon keskeyttämisestä tulee ilmoittaa potilaalle hyvien tapojen mukaisesti. Jos kiropraktikko tarpeelliseksi katsoo, hänen tulee ohjata potilas toiselle kiropraktikolle tai terveydenhuollon ammattilaiselle.
 5. Kiropraktikko ei saa tavoitella perusteetonta aineellista etua. Hänen tulee hoitaa potilasta avuntarpeen mukaan ja kohtuulliseksi katsomaansa palkkiota vastaan.
 6. Tarpeen vaatiessa kiropraktikon tulee kysyä apua kollegalta tai toiselta terveydenhuollon ammattilaiselta.
 7. Julkisessa esiintymisessä kiropraktikon tulee noudattaa tarkkaa harkintaa ja hyviä käytöstapoja.
 8. Kiropraktikolla tulee olla täydelliset, ajan tasalla olevat tiedot kaikista potilaistaan.
 9. Kiropraktikon ei tule liioitella tai vähätellä potilaan vaivaa/vaivoja.
 10. Tutkimuksessa ja hoidossa tulee käyttää vain hyväksi havaittuja hoitomenetelmiä.
 11. Mikäli kiropraktikko haluaa potilaansa osallistuvan tieteelliseen tutkimukseen, tähän on saatava potilaalta suostumus, jonka potilas on antanut vapaasta tahdostaan ja tutkimuksesta riittävästi perillä ollen.

3. Velvollisuus kollegoita ja muita terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan

 1. Kiropraktikon tulee kunnioittaa kollegoitaan ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, eikä hänen tule kertoa omaavansa parempia hoitomenetelmiä tai taitoja kuin kollegansa tai kiropraktikot yleensä.
 2. Kiropraktikon tulee käyttäytyä ammattimaisesti.
 3. Tarvittaessa kiropraktikko voi hoitaa kollegansa potilasta parhaaksi katsomallaan tavalla, kuitenkin niin ettei potilaan ja kollegan hoitosuhde häiriinny.

4. Velvollisuus ammattia kohtaan

 1. Kiropraktikon tulee noudattaa kiropraktikkoliitossa sovittuja eettisiä sääntöjä
 2. Kiropraktikon tulee ylläpitää ja kartuttaa tietojaan ja taitojaan osallistumalla säännöllisesti jatkokoulutukseen.
 3. Kiropraktikon tulee valmistuessaan huomioida Geneven sopimus (1983).

5. Suomen Kiropraktikkoliiton velvollisuus kiropraktikkoa kohtaan

 1. Suomen Kiropraktikkoliiton tulee tukea kiropraktikkoliiton jäseniä järjestämällä ammattiin liittyvää koulutusta.
 2. Suomen Kiropraktikkoliiton tulee huolehtia jäseniensä ammattitaidosta ja kehittää ammatinsisäistä ja ammattienvälistä yhteistyötä.
 3. Suomen Kiropraktikkoliiton tulee rangaista sopimaksi katsomallaan tavalla kiropraktikkoa joka laiminlyö eettisiä tai ammatillisia velvollisuuksiaan.

© Suomen Kiropraktikkoliitto